CV Drs. Theo J. Heuzen: 3 x 3

Vanuit mijn aard, opleiding en werkervaring heb ik kennis van en vaardigheden mbt de zachte alsook de harde kanten van organisaties.

3 BRONNEN
– economie, organisatie- en veranderkunde
– andragologie/sociaal psychologie
– sport, yoga, meditatie, adem- en bewegingstherapie

3 FASEN
– tot 1980
gymnasium B, kandidaats economie en doctoraal andragologie

parttime werk als yogaleraar en trainer sociale vaardigheden

– 1980 – 1989
organisatie adviseur bij Raadgevend Bureau Kinheim te Bergen
verantwoordelijk voor grotere organisatieveranderingsprojecten
projectmanager van en trainer/begeleider in opleidingsprojecten
verantwoordelijk voor productontwikkeling en interne opleiding binnen het organisatie adviesbureau.
na-ervaringsopleiding SIOO (Stichting Interacedemiale Opleiding Organisatie- en Bedrijfskunde) te Utrecht
1989: sabbatical

– 1990 – nu
zelfstandig organisatie adviseur, samenwerkend met een aantal collega’s in netwerkverband
advies, begeleiding mbt organisatieverandering
opleiding/training in managementkennis en –vaardigheden, cq ontwerpen/managen van leertrajecten
individuele consultatie/coaching

3 WERKSOORTEN
advies en begeleiding wb organisatieverandering
opleiding/training in managementkennis en –vaardigheden, cq ontwerpen/managen van leertrajecten
individuele consultatie/coaching

 

Heuzen Organisatie Advies    |    Oostenburgervoorstraat 306    |    1018 MR Amsterdam    |    tel: 020 6278273    |