Filosofie over organisatie ontwikkeling

Het is moeilijk om daar in algemene zin uitspraken over te doen. Het is sterk situationeel afhankelijk, om toch maar een algemene uitspraak te doen :).

Het is altijd maatwerk, dat in samenspel met de opdrachtgever inhoud en vorm krijgt. Soms is het direct duidelijk wat er aan de hand is en wat er dient te gebeuren. Soms is dat niet een, twee, drie duidelijk. Dan kijk ik naar de bredere context en check of er een vraag achter de vraag is. Daarbij kijk ik zowel naar de harde als naar de zachte kanten en hanteer ik simpele praktische modellen en manieren van kijken, waarbij onderscheid ik maak tussen hype en essentie. Soms kijken we dan naar concrete zaken, waar je naar toe wilt of vanaf wilt, soms naar vage zaken als moeizaamheid en energie.

Met betrekking tot wat, hoe en wanneer moet gebeuren zijn naast organisatiekundige ook veranderkundige overwegingen van belang. Om tot resultaat te komen zijn die laatste meestal bepalender dan de organisatiekundige aspecten. De aanpak bij een ontwikkelingsproces lijkt op koken, waarbij de ingrediënten bekend zijn, maar niet het recept. Hoe we de organisatiekundige en veranderkundige ingrediënten in een specifieke situatie moeten gebruiken vraagt om kennis, ervaring, creatief denken en overleg. Timing is daarbij belangrijk, evenals het vermijden van overbodige en mislukte veranderingsprocessen die de mogelijkheden voor toekomstige veranderingen verminderen.

Zorgvuldigheid en transparantie in de afweging van de verschillende belangen is, hoe lastig soms ook, een leidend principe.
Ik creëer weinig papierwerk, maar ben actief gericht op veranderingsresultaat.
Ik streef niet alleen naar functionele effecten maar ook naar spelplezier, energie en motivatie. Ik probeer de taal die in de organisatie gebruikt wordt of die mensen vanuit andere voor hen belangrijke domeinen gebruiken ook te gebruiken in de veranderingsprocessen.

Met collega’s Arie Oosterlee en Eeuw van den Heuvel en ik hebben een artikel geschreven, dat ingaat op nieuwe inzichten rond veiligheid en risicomanagement. Minder toewijzing van schuld, minder uitdijende protocollen en meer leren. Leren niet alleen van wat fout gaat, maar juist ook van wat goed gaat. Zie https://volwassenenleren.nl/leren-van-de-dingen-die-goed-gaan/

Een heldere roldefinitie tussen de verschillende partijen is nodig. Ik ben stevig in mijn vragen en (voorlopige) mening, maar ik ga niet op de stoel van de opdrachtgever zitten. Dat kan een meer afstandelijke adviesrol zijn tot en met een (project)leidende rol. In ieder geval is het inschakelen van externe begeleiding een tijdelijke zaak. Doel is zo snel mogelijk weer te verdwijnen. Door een ontwikkelingsproces in fasen op te delen, met duidelijke “go/no go” momenten heeft de opdrachtgever meer grip op het ontwikkelingsproces en de kosten-batenverhouding daarvan.

In een persoonlijk gesprek met u over concrete situaties bij u en over mijn ervaring wordt het makkelijker duidelijk wat mijn filosofie mbt ontwikkelingsprocessen is. Bel gerust.

Heuzen Organisatie Advies    |    Oostenburgervoorstraat 306    |    1018 MR Amsterdam    |    tel: 020 6278273    |