Filosofie over trainingen

De meeste mensen die naar een training gaan hebben op zijn minst een notie van die aspecten in hun gedrag die voor verbetering vatbaar zijn. Vaak is dit een inzicht of een gevoel dat het resultaat is van eigen ervaringen en/of van feedback van hun collega’s of leidinggevende. Veelal kunnen zij ook wel benoemen wat ze anders zouden moeten c.q. willen doen. De bottleneck is het gewenste gedrag onder de knie te krijgen. De trainingen die mijn netwerkcollega’s en ik geven richten zich dan ook, naast op inzicht, vooral op het gedrag van de deelnemers.

Vanzelfsprekend komt in deze trainingen theorie aan bod, zij het in beperkte mate. De nadruk ligt op oefenen van gedrag, op micro-teaching in kleine groepen. Per groep werken we daarom meestal met twee trainers. Hierbij nemen de trainers frequent de aangeef- c.q. tegenrol op zich. Op een veilige manier komen wij daarbij ‘dicht op de huid’ van de deelnemers.
Ook werken we veel met ‘het gebeurt waar je bij staat’, manieren van gedragen of onderlinge interacties, die als je er even op reflecteert met het trainingsonderwerp te maken hebben. Spannend, maar verhelderend. Met als groot voordeel dat er geen verschil is tussen tussen het in de training geleerde en de praktijk.
In veel trainingen gebruiken we concentratie- en bewustwordingsoefeningen en ontspannings- en bewegingsoefeningen of een sportief intermezzo.
Onze trainingen worden altijd op maat gemaakt en worden in overleg afgestemd op de organisatiecultuur van de opdrachtgever. De dagelijkse praktijk van de deelnemers staat centraal. Zo nodig worden vooraf oefeningen/cases ontwikkeld.

In verband met de verankering van de training in de organisatie is het zinvol dat de deelnemers voorafgaand aan de training met hun manager of relevante collega’s de doelstellingen voor de training formuleren en dat zij na afloop van een training door hun manager of collega’s worden aangesproken op het geleerde in de training.
Bij langer doorlopende trajecten wordt de training vaak ondersteund door intervisie-bijeenkomsten.
Individuele coaching kan voor sommige deelnemers een aanvullende hulp van de training zijn.

 

Heuzen Organisatie Advies    |    Oostenburgervoorstraat 306    |    1018 MR Amsterdam    |    tel: 020 6278273    |